Nieuwe wetgeving voor het verzamelen van online reviews, voldoet u al?

Met ingang van 28 mei 2022 is de Europese Richtlijn (EU) 2019/2161 in werking getreden, met nieuwe regels over het online verzamelen en delen van reviews. Deze Richtlijn is reeds omgezet in Boek 6 van ons Burgerlijk Wetboek. Maakt u gebruik van reviews? Let dan goed op! Het kan zijn dat u niet aan de nieuwe wetgeving voldoet, op straffe van hoge boetes en andere maatregelen.

Waar ziet deze nieuwe wetgeving op?

Op grond van de nieuwe richtlijn mogen consumenten niet worden misleid om een transactie aan te gaan met u op basis van nepreviews. Dan is er sprake van een zogeheten oneerlijke handelspraktijk, waarop de ACM streng toeziet en ook op mag handhaven, met boetes tot wel 10% van uw jaaromzet (zie: artikel 2.15 lid 3(a) Wet handhaving consumentenbescherming). Heeft u zakelijke klanten? Dan geldt andere wetgeving. Voor B2B-verhoudingen zijn er andere regels voor reclamerecht in ons burgerlijk recht, zie artikel 6:194 BW.

De wetgever gaat twee vormen van oneerlijke handelspraktijken toevoegen aan de lijst van artikel 6:193g BW:

  • Artikel 6:193g sub z BW: het is een oneerlijke handelspraktijk als u beweert dat de reviews zijn ingediend door consumenten die uw product daadwerkelijk hebben gebruikt, zonder proportionele stappen te nemen om na te gaan of dit daadwerkelijk zo is.
  • Artikel 6:193g sub aa BW: het is een oneerlijke handelspraktijk als u ter promotie van het uw product valse beoordelingen of aanbevelingen van consumenten plaatst of op misleidende wijze voorstellen van consumentenbeoordelingen of sociale media-aanbevelingen.

Wat betekent dit in de praktijk?

Voorheen kon in principe iedereen een review achterlaten over uw bedrijf en hoefde diegene niet te verifiëren dat hij of zij ook daadwerkelijk uw product of dienstverlening heeft gebruikt. Dit is nu anders. Als u uw klant niet uitnodigt om een review te schrijven, dient uw klant aan te tonen dat diegene daadwerkelijk klant was/is. Nepreviews zijn verboden.

Deze nieuwe regeling zorgt ervoor dat niet iedereen zomaar een review over u kan achterlaten, denk bijvoorbeeld aan een boze ex of kwaadwillende concurrent. Daarnaast zorgt de nieuwe wetgeving ervoor dat reviews nog betrouwbaarder zijn, omdat de consument er nu van op aan kan dat de reviews afkomstig zijn van consumenten die daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van het aangeboden product. Vooral bedrijven als Google en Facebook, die geen consumenten kunnen uitnodigen reviews bij bedrijven te plaatsen, hebben last van deze nieuwe wetgeving. Als uw klant nu via Google of Facebook een review wilt achterlaten, kan hij of zij dat alleen maar doen als diegene eerst aan de hand van bewijsstukken zoals bijvoorbeeld facturen of boekingsnummers aantonen consument bij dit bedrijf te zijn. Dat bezorgt de consument meer gedoe en verhoogt de drempel voor consumenten om reviews achter te laten. Verder wordt ook van u als bedrijf verwacht dat u er alles aan doet om te voorkomen dat nepreviews over u worden geschreven.

Bij Coachscore zit u goed!

Wilt u geen risico lopen op handhaving en boetes van de ACM, maar nog wel reviews kunnen blijven verzamelen en delen? Coachscore is een online tool waarmee u reviews kunt verzamelen en delen op uw website. U kunt uw klanten zelf uitnodigen om een review over u achter te laten, waardoor u direct de echtheid van de reviews heeft aangetoond.

Daarnaast maakt Coachscore gebruik van IP-blokkers, e-mail verificatie en versleutelde uitnodiging voor het schrijven van reviews. Zo kunt u ook altijd aantonen dat u als bedrijf er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat nepreviews over u worden geschreven. U kunt met het oog op transparantie over het gebruik van reviews op uw website altijd verwijzen naar onze website met een linkje over hoe wij, en u als dus ook, omgaan met reviews.

Wilt u er zeker van zijn dat u voldoet aan alle wetgeving rondom nepreviews die uw bedrijf kunnen schaden? Wilt u, net als 50+ andere coaches gebruik maken van deze handige en betrouwbare tool om reviews te verzamelen en delen? Bel of mail ons gerust met vragen of bij interesse.

Post by Beheerder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *